Ögonblicket och evigheten

Vårt liv är ett flyende ögonblick,
så snabbt vår dyrbara tid förgick.
Är det sommarsol?
Är det vintersnö?
Är det födelsens stund?
Är det tid att dö?
Är det ljuv gemenskap i vänners lag,
eller är en ensamhet, hela vår dag?
Men himlen blott känner oändlighet,
ty Guds kärlek är av evighet.

Är det framgång och lycka som är vår lott,
eller motgång, nöd, som vi pröva fått?
Är det vårens sådd?
Är det höstens skörd?
Är det aftonens ro,
ej av någon störd?
Ja, vårt liv, det varar en liten stund
och det är som en suck, blott en flyktig sekund.
Men himlen blott känner oändlighet,
ty Guds kärlek är av evighet.

T & M: Julian More, David Heneker, Monty Norman, Wolf Mankowitz / Sv. T: Lennart ThannerTillbaka