Vanliga människor

Vanliga mänskor som du och jag
får va´ med i Guds rike, du och jag.
Men ofta vi jämför oss med varann:
Varför får inte jag va´ så bra som han?
Eller vacker som hon?
Våga prata som han, eller sjunga som hon?
Och till sist så sitter man där och inget gör
mer än tittar på de andra tills man dör.

Men Jesus han vände på det mesta.
Hans lärjungar var enkla och blyga de flesta
och med tiden de lärde sig mod och att vara sig själva.
Alla utom en, de blev ju bara elva...

Gud sitter nog och funderar
-Hur ska jag få de rädda fungera?
För jag har ju gett dem en kropp, en själ.
Om de ändå förstod att jag vill dem väl.

Vill ha vanliga mänskor.
Vanliga mänskor
som är varma och ärliga,
vanliga mänskor som inte gör sig till,
utan gör som jag vill.
Vanliga människor. Enkla människor.

T & M: Lennart NilssonTillbaka