Tiden och evigheten

Tiden rinner som en flod
strömmar ständigt.
Tiderna är tre:
den som har förflutit
den som nu är inne
den som kommer.
De är tre men sammanflutna
i en enda oavbruten ström.

Lodrätt ned i tiden
skär evigheten
och i skärningspunkten
där är n u e t.
Där har människan sin plats.
Hon är ett tidens barn
med evigheten i sitt hjärta.

T: Margareta Melin M: Elin Bergstrand
Tillbaka